Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi
své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s
ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o
ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Andrea Doležalová, Velké Hamry 614, 468 45. Podnikatel je zapsán v živnostenském
rejstříku od 5.12.2011.
Vedena v evidenci Městský úřad Tanvald. IČO 88310361, DIČ: CZ9153192686, plátce DPH
a provozuji webovou stránku https://andreadolezalova.cz/.
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel.
čísle 774611687 nebo na e-mail: sbohemvrasky@andreadolezalova.cz.
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a
tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních
údajů, umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o
ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění
těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání
přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.

● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom
vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji
otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li
naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že
vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích
osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a
to po dobu X let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím
našich kontaktních údajů.

● fotografická dokumentace - živé akce např. atd...
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Záznamy individuálních či skupinových online nebo živých setkání
Subjekt údajů je předem v rámci smluvního vztahu se Správcem vyrozuměn a souhlasí, že v
případě, bude-li součástí správcem poskytované služby či produktu skupinová online/živá
lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), je
Správce oprávněn z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další
účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či emailu v rámci svých podnikatelských
aktivit. Bližší informace Správce sdělí vždy při zahájení poskytování takové služby a
prostřednictvím technického nastavení nahrávání záznamu si vyžádá výslovný souhlas
subjektů údajů.

Cookies
Při procházení našich/mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření
návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj
oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší
služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje
webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní.
Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření,
která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění
konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám
služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané
zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s.,SmartEmailing, MioWeb,
FAPI, Proaffil, Facebook, Google.
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění
a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na
zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na
sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající
úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu:
sbohemvrasky@andreadolezalova.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve
strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale
pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní
údaje od ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění
práva na výmaz potřebuji 60 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat
vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu
všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu
vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud
nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohli/mohl/a něco udělat a
případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na
základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na
základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím
odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše
osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato
mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu
nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Zvláštní kategorie údajů je mnou zpracovávána vždy pouze na základě toho, že takové
údaje sami dobrovolně v rámci využití služeb sdělíte; Já jako Správce údajů předem od
uživatele takové údaje nevyžaduji, není-li to pro poskytnutí Služeb nezbytné.
Upozorňuji, že pro poskytnutí některých Služeb je nezbytné získat od vás informace
například o zdravotním stavu, bez nich by nebylo možné službu kvalitně a bezpečně
poskytnout.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 9.4.2024, kdy byly
zveřejněny na stránkách www.andreadolezalova.cz.