VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět na email pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Andrea Doležalová

IČ: 88310361, DIČ: CZ9153192686 neplátce DPH. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku od 5.12.2011. Vedena v evidenci Městský úřad Tanvald

Adresa: Velké Hamry 614, PSČ 46845

Telefon: 774 611 687

Adresa pro doručování elektronické pošty: sbohemvrasky@andreadolezalova.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte